Obwieszczenie

z dnia 27-01-2021 Rektora UŚ w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Treść:

Załączniki:

Wprowadził: dk, 27.01.2021