Obwieszczenie

z dnia 07-12-2020 Rektora UŚ w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Ewa Gęborys

Wprowadził: dk, 08.12.2020