Obwieszczenie

z dnia 28-10-2020 Rektora UŚ w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 435 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zasad ustalania wysokości opłaty za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego przeprowadzanego w trybie eksternistycznym oraz zwalniania z tej opłaty.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Uchwała nr 435/2019 * Uchwała nr 56/2020 *

Dostarczył: Magdalena Brzeżańska

Wprowadził: dk, 10.11.2020