Obwieszczenie

z dnia 01-10-2020 Rektora UŚ w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Ewa Gęborys

Wprowadził: mb, 01.10.2020