Obwieszczenie

z dnia 20-09-2007 Rektora UŚ w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego "Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim"..
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Wprowadził: dk, 27.05.2009