Obwieszczenie

z dnia 27-06-2006 Rektora UŚ w sprawie ogłoszenia "Statutu Uniwersytetu Śląskiego". .
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Wprowadził: dk, 27.05.2009