Obwieszczenie

z dnia 10-04-2012 Rektora UŚ w sprawie ogłoszenia "Regulaminu wewnętrznego Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej określającego strukturę organizacyjną".
Treść:

Dostarczył: Paweł Józefowski

Wprowadził: dk, 19.04.2012