Obwieszczenie

z dnia 17-11-2011 Rektora UŚ w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 90 z dnia 24 maja 2011 r. Senatu Uniwersytetu Śląskiego w sprawie przyjęć na I rok studiów prowadzonych w języku polskim cudzoziemców – podejmujących i odbywających kształcenie na zasadach innych od obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2012/2013. .
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Katarzyna Adamek

Wprowadził: dk, 29.12.2011