Obwieszczenie

z dnia 02-09-2011 Rektora UŚ w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego „Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim”.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Wprowadził: dk, 07.09.2011