Obwieszczenie

z dnia 04-03-2011 Rektora UŚ w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego „Statutu Uniwersytetu Śląskiego”..
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Wprowadził: dk, 11.03.2011