Obwieszczenie

z dnia 08-07-2008 Rektora UŚ w sprawie ogłoszenia zmian w Statucie Uniwersytetu Śląskiego. .
Treść:

Akty zmienione: *Obwieszczenie *

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Wprowadził: dk, 27.05.2009