Obwieszczenie

z dnia 08-12-2010 Rektora UŚ w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 69 Senatu UŚ z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z prowadzeniem studiów podyplomowych i kursów dokształcających.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Wprowadził: mb, 10.01.2011