Obwieszczenie

z dnia 10-12-2010 Rektora UŚ w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego „Regulaminu Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim”.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Wprowadził: mb, 17.12.2010