Obwieszczenie

z dnia 09-12-2010 Rektora UŚ w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 88 Senatu UŚ z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie „Wytycznych dotyczących tworzenia, prowadzenia i likwidacji studiów podyplomowych .
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Wprowadził: mb, 17.12.2010