Obwieszczenie

z dnia 24-09-2010 Rektora UŚ w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 26 Senatu UŚ z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne w zakresie studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich..
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Wprowadził: dk, 27.09.2010