Obwieszczenie

z dnia 09-09-2010 Rektora UŚ w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego „Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim”..
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *uchwała nr 17/2006 * uchwała nr 33/2006 * uchwała nr 53/2007 * Uchwała nr 18/2009 * Uchwała nr 39/2009 * Uchwała nr 56/2010 *

Akty zmieniające: *Uchwała nr 84/2011 *

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Wprowadził: dk, 16.09.2010