Obwieszczenie

z dnia 10-09-2010 Rektora UŚ w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego „Regulaminu Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie Śląskim”. .
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *uchwała nr 52/2007 * Uchwała nr 19/2009 * Uchwała nr 34/2009 *

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Wprowadził: dk, 16.09.2010