Obwieszczenie

z dnia 01-06-2010 Rektora UŚ w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego „Regulaminu Organizacyjnego Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych w Uniwersytecie Śląskim”..
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Wprowadził: ns, 15.06.2010