Obwieszczenie

z dnia 30-10-2009 Rektora UŚ w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego „Statutu Uniwersytetu Śląskiego”.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Wprowadził: mb, 13.11.2009