Obwieszczenie

z dnia 01-10-2009 Rektora UŚ w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 26 Senatu UŚ z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne w zakresie studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *uchwała nr 26/2006 *

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Wprowadził: dk, 14.10.2009