Obwieszczenie

z dnia 24-09-2009 Rektora UŚ w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego „Statutu Uniwersytetu Śląskiego”..
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Wprowadził: ns, 02.10.2009