Obwieszczenie

z dnia 18-07-2008 Rektora UŚ w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego "Regulaminu obrad senatu"..
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Wprowadził: dk, 27.05.2009