Obwieszczenie

z dnia 23-02-2009 Rektora UŚ w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego "Statutu Uniwersytetu Śląskiego"..
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Wprowadził: dk, 25.05.2009