Obwieszczenia Rektora

 • Obwieszczenie 30.10.2009
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego „Statutu Uniwersytetu Śląskiego”
 • Obwieszczenie 01.10.2009
  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 26 Senatu UŚ z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne w zakresie studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich
 • Obwieszczenie 28.09.2009
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego „Regulaminu Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie Śląskim”.
 • Obwieszczenie 25.09.2009
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego „Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim”.
 • Obwieszczenie 24.09.2009
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego „Statutu Uniwersytetu Śląskiego”.
 • Obwieszczenie 22.09.2009
  w sprawie ogłoszenia „Regulaminu studiowania w „Uniwersytecie Śląskim Dzieci” ”.
 • Obwieszczenie 23.02.2009
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego "Statutu Uniwersytetu Śląskiego".
 • Obwieszczenie 05.08.2008
  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 26 Senatu UŚ z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne w zakresie studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.
 • Obwieszczenie 18.07.2008
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego "Regulaminu obrad senatu".
 • Obwieszczenie 08.07.2008
  w sprawie ogłoszenia zmian w Statucie Uniwersytetu Śląskiego.
 • Obwieszczenie 20.09.2007
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego "Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim".
 • Obwieszczenie 07.05.2007
  w sprawie ogłoszenia "Regulaminu Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie Śląskim".
 • Obwieszczenie 29.09.2006
  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 26 Senatu UŚ z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne w zakresie studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.
 • Obwieszczenie 27.06.2006
  w sprawie ogłoszenia "Statutu Uniwersytetu Śląskiego".