Obwieszczenia Rektora

 • Obwieszczenie 14.05.2012
  w sprawie ogłoszenia "Regulaminu studiów doktoranckich w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach"
 • Obwieszczenie 10.04.2012
  w sprawie ogłoszenia "Regulaminu wewnętrznego Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej określającego strukturę organizacyjną"
 • Obwieszczenie 02.03.2012
  w sprawie ogłoszenia "Regulaminu Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim"
 • Obwieszczenie 01.03.2012
  w sprawie ogłoszenia "Wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie tworzenia, prowadzenia i likwidacji studiów podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim"
 • Obwieszczenie 24.01.2012
  w sprawie ogłoszenia statutu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Obwieszczenie 17.11.2011
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 90 z dnia 24 maja 2011 r. Senatu Uniwersytetu Śląskiego w sprawie przyjęć na I rok studiów prowadzonych w języku polskim cudzoziemców – podejmujących i odbywających kształcenie na zasadach innych od obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2012/2013.
 • Obwieszczenie 02.09.2011
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego „Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim”
 • Obwieszczenie 04.03.2011
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego „Statutu Uniwersytetu Śląskiego”.
 • Obwieszczenie 10.12.2010
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego „Regulaminu Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim”
 • Obwieszczenie 09.12.2010
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 88 Senatu UŚ z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie „Wytycznych dotyczących tworzenia, prowadzenia i likwidacji studiów podyplomowych
 • Obwieszczenie 08.12.2010
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 69 Senatu UŚ z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z prowadzeniem studiów podyplomowych i kursów dokształcających
 • Obwieszczenie 24.09.2010
  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 26 Senatu UŚ z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne w zakresie studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.
 • Obwieszczenie 10.09.2010
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego „Regulaminu Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie Śląskim”.
 • Obwieszczenie 09.09.2010
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego „Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim”.
 • Obwieszczenie 01.06.2010
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego „Regulaminu Organizacyjnego Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych w Uniwersytecie Śląskim”.