Obwieszczenia Rektora

 • Obwieszczenie 31.03.2014
  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu "Regulaminu Pracy w Uniwersytecie Śląskim"
 • Obwieszczenie 27.01.2014
  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu statutu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Obwieszczenie 19.12.2013
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego "Regulaminu Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Śląskiego"
 • Obwieszczenie 19.12.2013
  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu statutu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Obwieszczenie 09.12.2013
  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu „Regulaminu Pracy w Uniwersytecie Śląskim”
 • Obwieszczenie 27.09.2013
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Obwieszczenie 29.08.2013
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego "Regulaminu organizacyjnego systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Śląskiego"
 • Obwieszczenie 14.05.2013
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego "Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach"
 • Obwieszczenie 23.01.2013
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 • Obwieszczenie 07.12.2012
  w sprawie ogłoszenia zmian do "Regulaminu wewnętrznego Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej określającego strukturę organizacyjną"
 • Obwieszczenie 24.10.2012
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego "Statutu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach"
 • Obwieszczenie 17.07.2012
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego „Regulaminu Pracy w Uniwersytecie Śląskim”
 • Obwieszczenie 27.06.2012
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego "Regulaminu Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim"
 • Obwieszczenie 15.06.2012
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego „Regulaminu Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Śląskiego”.
 • Obwieszczenie 14.05.2012
  w sprawie ogłoszenia "Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach"