Obwieszczenia Rektora

 • Obwieszczenie 15.07.2020
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Obwieszczenie 01.06.2020
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 • Obwieszczenie 26.05.2020
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu UŚ
 • Obwieszczenie 08.04.2020
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 • Obwieszczenie 28.02.2020
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Obwieszczenie 03.02.2020
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Obwieszczenie 29.01.2020
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Obwieszczenie 02.12.2019
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Obwieszczenie 16.10.2019
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • Obwieszczenie 01.10.2019
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Obwieszczenie 02.01.2019
  w sprawie ogłoszenia Regulaminu Śląskiej Nagrody Naukowej
 • Obwieszczenie 13.11.2018
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego "Regulaminu Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Śląskiego"
 • Obwieszczenie 15.10.2018
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego struktury organizacyjnej jednostek podstawowych oraz pozostałych jednostek prowadzących działalność naukową, naukowo-dydaktyczną, dydaktyczną lub usługową w Uniwersytecie Śląskim
 • Obwieszczenie 26.04.2018
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Obwieszczenie 22.01.2018
  w sprawie ogłoszenia zmian do "Regulaminu wewnętrznego Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej określającego strukturę organizacyjną"