Publiczne obrony prac doktorskich

Uchwały Senatu UŚ regulujące tryb postępowania w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora, a także zasad ustalania opłat za postępowania eksternistyczne.

 

 • Struktura i ultrastruktura nabłonka jelita środkowego dorosłych i larwalnych osobników słodkowodnej krewetki Neocaridina heteropoda (Crustacea, Malacostraca) z uwzględnieniem procesów regeneracji i degeneracji
  24.02.2021 - 09:30

 • Obraz Rosji w Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVII wieku
  16.02.2021 - 12:30

 • Zakaz dyskryminacji na etapie nawiązania stosunku pracy
  08.02.2021 - 13:00

 • Kulturowo-religijne zróżnicowanie zachowań zdrowotnych wyznawców wybranych religii. Diagnoza i edukacja zdrowotna
  04.02.2021 - 13:00

 • Poprawa rozpuszczalności w wodzie oraz fizycznej stabilności bikalutamidu w formie amorficznej – wykonanie stałych rozproszeń w matrycach polimerowych
  01.02.2021 - 12:00

 • Seksualizacja wzorców kobiecości i męskości w kulturze popularnej i jej znaczenie w kształtowaniu tożsamości młodych dorosłych
  28.01.2021 - 13:00

 • Zabójstwo, samobójstwo, nieszczęśliwy wypadek a użycie broni palnej – aspekty kryminalistyczne
  26.01.2021 - 12:00

 • Interactive relationships between artist and recipient in virtual art
  22.01.2021 - 09:30

 • Nie/pozorne oczywistości. Współczesna aforystyka rosyjska
  18.01.2021 - 13:00

 • Doświadczanie Górnego Śląska w twórczości artystów bluesowych
  15.01.2021 - 11:30

 • Ocena liganda jako potencjalnego leku na próbie wybranych baz wielkich danych
  11.01.2021 - 09:00

 • Miasto w przestrzeni ekspozycji muzealnej. Eksponat. Narracja. Doświadczenie
  08.01.2021 - 13:00

 • Komunikacja niewerbalna Macedończyków z perspektywy Polaków
  04.01.2021 - 13:00

 • Kształtowanie układów urbanistycznych i przestrzennych dawnych kolejowych ośrodków granicznych Polski
  22.12.2020 - 11:00

 • Zapis warunków środowiskowych w strukturze wewnętrznej stoków usypiskowych południowego Spitsbergenu
  18.12.2020 - 08:00

 • Wykorzystanie systemu ukierunkowanej mutagenezy CRISPR/Cas9 w edycji i badaniach genomów Brachypodium distachyon i B. hybridum
  16.12.2020 - 13:00

 • Polifonie chóralności w najnowszym dramacie polskim
  15.12.2020 - 13:00

 • Potrącenie w prawie prywatnym międzynarodowym
  09.12.2020 - 13:00

 • Private enforcement w ujęciu prywatnoprawnym
  08.12.2020 - 10:00

 • Edukacja dla życia czy życie dla edukacji? Rekonstrukcja poglądów twórcy Summerhill – Alexandra S. Neilla
  07.12.2020 - 09:30