Publiczne obrony prac doktorskich

Uchwały Senatu UŚ regulujące tryb postępowania w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora, a także zasad ustalania opłat za postępowania eksternistyczne.

 

 • Akty planowania w polskim prawie energetycznym
  20.04.2021 - 12:30

 • Działalność filantropijna w Polsce – zagadnienia administracyjnoprawne
  20.04.2021 (All day)

 • Analiza wybranych parametrów balistycznych broni pneumatycznej – aspekty kryminalistyczne
  19.04.2021 - 09:30

 • Organizacja i funkcjonowanie męskich zespołów komórek płciowych podczas spermatogenezy pijawek lekarskich z rodzaju Hirudo (Annelida, Clitellata)
  14.04.2021 - 10:00

 • Separatyzm na obszarze poradzieckim w latach 1992-2019
  12.04.2021 - 14:00

 • Stany nadzwyczajne we współczesnym konstytucjonalizmie niemieckim
  12.04.2021 - 09:30

 • Evitando lo inevitable La imagen lingüística de las emociones en los guiones audiodescriptivos españoles e ingleses
  09.04.2021 - 11:30

 • El lugar de la metafora en el lenguaje jurídico español
  09.04.2021 - 09:30

 • Profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży w środowiskach defaworyzowanych społecznie
  01.04.2021 - 13:00

 • Przestrzenie konfesji. Geograficzno-luterańska identyfikacja prozy Jerzego Pilcha
  31.03.2021 - 13:00

 • Duszpasterstwo parafialne w dekanacie oświęcimskim w latach 1843–1918
  29.03.2021 - 13:00

 • Biuletyn Informacji Publicznej a ochrona danych osobowych
  29.03.2021 - 09:30

 • Rozwój zarodkowy narządu lemieszowo-nosowego i struktur towarzyszących u różnych gatunków gadów łuskonośnych (Squamata).
  24.03.2021 - 09:30

 • Teologia modlitwy chrześcijańskiej w pismach Josepha Ratzingera/Benedykta XVI
  19.03.2021 - 13:00

 • Teologicznoliteracka hermeneutyka Krzyża w pismach księdza Janusza Stanisława Pasierba
  17.03.2021 - 13:00

 • Metale ciężkie i metaloidy (Zn, Pb, Cd, As, Sb) w glebach i odpadach na terenach hutnictwa rud Zn-Pb
  11.03.2021 - 10:00

 • Oblicza zazdrości a taktyki utrzymywania przy sobie partnera w bliskich związkach
  08.03.2021 - 13:00

 • Integracja wybranych metod i technologii w celu wyznaczania i porównywania orientacji powierzchni geologicznych
  02.03.2021 - 13:00

 • Struktura i ultrastruktura nabłonka jelita środkowego dorosłych i larwalnych osobników słodkowodnej krewetki Neocaridina heteropoda (Crustacea, Malacostraca) z uwzględnieniem procesów regeneracji i degeneracji
  24.02.2021 - 09:30

 • Obraz Rosji w Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVII wieku
  16.02.2021 - 12:30