Publiczne obrony prac doktorskich

Uchwały Senatu UŚ regulujące tryb postępowania w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora, a także zasad ustalania opłat za postępowania eksternistyczne.

 

  • Die Figur des Kranken in ausgewählten Prosatexten des Expressionismus

  • Wspólnota Interesów Górniczo-Hutniczych S.A. w latach 1934-1939

  • Mobilność jako element usieciowionej technocodzienności w XXI wieku. Perspektywa kulturowa

  • Rozwiązania techniczne struktur materiałów odzieżowych z apreturą biobójczą

  • Komuniści a kobiety. Obraz kobiety w świetle wybranych czasopism społeczno-kulturalnych w latach 1956-1970.

  • Zranione słowa. Agoniczne i dyskryminacyjne aspekty dyskursu metaliterackiego