Publiczne obrony prac doktorskich

Uchwały Senatu UŚ regulujące tryb postępowania w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora, a także zasad ustalania opłat za postępowania eksternistyczne.

 

 • Postrzeganie Kirgizów i kirgiskiego świata. Na podstawie nazw kirgiskich realiów i relacji z podróży
  31.01.2020 - 15:30

 • Oddziaływanie telewizyjnej reklamy politycznej na zmianę postrzegania wizerunku kandydatów w wyborach prezydenckich w 2015 roku w Polsce
  30.01.2020 - 12:00

 • Reklama społeczna w dobie konsumpcjonizmu. Perspektywa pragmalingwistyczna
  28.01.2020 - 13:00

 • Socjologia wojny. Życie codzienne żołnierzy w specyficznym środowisku pola walki.
  14.01.2020 - 12:00

 • Linguistic indeterminacy in the law. Sematic-pragmatic analysis of legal definitions of selected offences in the criminal law of England and Wales
  10.01.2020 - 12:00

 • Działania profilaktyczne prowadzone przez Policję śląską w zakresie zapobiegania zachowaniom ryzykownym młodzieży szkolnej na przykładzie wybranych powiatów przygranicznych - studium porównawcze
  27.11.2019 - 13:00

 • Problematyka komunikowania ze społecznością lokalną w ramach programów rewitalizacyjnych w województwie śląskim
  31.10.2019 (All day)

 • Duszpasterstwo parafialne w dekanacie będzińskim w latach 1867-1914
  10.10.2019 - 12:00

 • Kobiecy personel nadzorczy (SS Aufseherinnen) w KL Auschwitz
  08.10.2019 - 12:00

 • Konsekwencje pracy nad świadomością ciała z zastosowaniem metody Stawanie się przestrzenią. Między przepływem a chaosem

 • Modyfikacja materiałów tapicerskich w rozwiązaniach inżynierskich pokryć foteli samochodowych

 • Tożsamość regionalna w świetle działań organizacji kulturalnych Żywiecczyzny

 • Dekanat zawierciański w latach 1910-1957. Działalność religijna i społeczna.

 • Kinetics of Ring-Opening Polymerization of Lactones and Epoxides at various thermodynamic conditions

 • Organy wierzycieli w postępowaniu upadłościowym

 • W strukturach lęku - rozważania graficzne

 • Obraz świadomości wychowawczej nauczyciela w badaniach pedagogicznych

 • Prawnokarna ochrona mienia przed zaborem w teorii i praktyce

 • Dowód nielegalny w postępowaniu cywilnym

 • Status prawny Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów