Publiczne obrony prac doktorskich

Uchwały Senatu UŚ regulujące tryb postępowania w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora, a także zasad ustalania opłat za postępowania eksternistyczne.

 

 • Względne podstawy odwoławcze w polskim procesie karnym
  26.06.2020 - 13:00

 • Oszustwo klasyczne i tzw. oszustwo gospodarcze w polskim prawie karnym
  26.06.2020 - 09:00

 • Samorząd terytorialny Chorzowa w latach 1990-2002
  25.06.2020 - 10:00

 • Odpowiedzialność za użycie autonomicznych systemów uzbrojenia w międzynarodowym prawie humanitarnym
  23.06.2020 - 09:00

 • Skuteczność i wykonalność angielskich orzeczeń zabezpieczających w sprawach cywilnych i handlowych
  22.06.2020 - 11:00

 • Karbonylowe kompleksy renu(I) z ligandami triiminowymi w aspekcie badań strukturalnych i luminescencyjnych
  19.06.2020 - 12:00

 • Musa illa rustica. Rośliny w sielankach Wergiliusza
  19.06.2020 - 09:00

 • (Re)konstruując centrum miasta. Nowe przestrzenie publiczne Katowic w oczach użytkowników.
  17.06.2020 - 10:00

 • Pojęcie przedsiębiorstwa w polskim prawie podatkowym. Majątek i restrukturyzacje
  16.06.2020 (All day)

 • „Być może robimy to dobrze”: Blogi rodzicielskie na temat wychowania wielojęzycznego. Badanie eksploracyjne.
  15.06.2020 - 13:00

 • Synergistic application of metaphorical and humorous elements in Polish and English advertising discourse [Synergiczne zastosowanie elementów metaforycznych i humorystycznych w polskim i angielskim dyskursie reklamowym]
  15.06.2020 - 10:30

 • Ukrzyżowany eros Ignacego Antiocheńskiego. Interpretacja w perspektywie historii recepcji
  08.06.2020 - 11:00

 • Status prawny kobiet żołnierzy w standardach Sojuszu Północnoatlantyckiego i w wybranych państwach członkowskich
  08.06.2020 - 10:00

 • Skuteczność wybranych metod aktywizujących w doskonaleniu mowy i osiąganiu gotowości do nauki czytania dzieci sześcioletnich
  27.05.2020 - 11:00

 • Przekład w trójkącie językowym (na przykładzie tłumaczenia "Herztier" Herty Muller na języki czeski i polski)
  25.05.2020 - 13:00

 • Społeczne światy i ich legitymizacje. Symbolika w dziełach Dantego Alighieri
  19.05.2020 - 12:00

 • Model postaw sędziowskich i jego implikacje filozoficznoprawne
  14.05.2020 - 10:00

 • Definiowanie potoczne. Ujęcie pragmalingwistyczne
  18.02.2020 - 12:00

 • Dzieło artystyczne – seria dokumentalna Przedszkolandia i teoretyczna rozprawa doktorska pt. „Specyfika pracy z dziećmi na planie filmu dokumentalnego na przykładzie serii dokumentalnej Przedszkolandia”
  11.02.2020 - 12:00

 • Szkolnictwo podstawowe w Katowickim Okręgu Szkolnym w latach 1945-1973
  11.02.2020 - 11:00