Publiczne obrony prac doktorskich

Uchwały Senatu UŚ regulujące tryb postępowania w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora, a także zasad ustalania opłat za postępowania eksternistyczne.

 

 • Zranione słowa. Agoniczne i dyskryminacyjne aspekty dyskursu metaliterackiego
  22.09.2020 - 09:00

 • Figura mostu w kulturowym obrazie Stambułu
  21.09.2020 - 13:00

 • Korespondencja dyrektyw redagowania i interpretowania tekstu prawnego
  17.09.2020 - 14:00

 • Obraz rodziny w gruzińskich i polskich podręcznikach do nauki języka ojczystego (studium porównawcze)
  17.09.2020 - 11:00

 • Tak zwane kontratypy pozaustawowe w polskim prawie karnym
  16.09.2020 - 12:00

 • Ocena potencjału farmakoekonomicznego w procesie projektowania leku na próbie wybranych baz danych
  14.09.2020 - 09:30

 • tytuł: Kulturowe funkcje dziedzictwa architektonicznego Bytomia
  07.09.2020 - 13:00

 • Foto-grafia w poezji polskiej po 1989 roku
  04.09.2020 - 12:00

 • Wyrazić nienazwane. Językowo-kulturowy obraz zapachu we współczesnej polszczyźnie (na przykładzie tekstów perswazyjnych)
  02.09.2020 - 10:00

 • „Właściwości roztworów stałych na bazie niobianu sodowo-potasowego Na0.5K0.5(Nb1-xSbx)O3 i Na0.5K0.5(Nb1-xSbx)O3+0.5% mol MnO2”.
  28.08.2020 - 10:00

 • Projektowanie i synteza pochodnych imidów aromatycznych o potencjalnych zastosowaniach w farmacji lub optoelektronice
  21.08.2020 - 09:30

 • Sensing mechanism in semiconducting hybrid structures for DMMP detection
  16.07.2020 - 10:00

 • Wpływ bioaugmentacji osadu czynnego wyselekcjonowanymi szczepami bakterii oraz ich konsorcjum na efektywność procesu oczyszczania zafenolowanych odcieków ze stawu Kalina
  14.07.2020 - 10:00

 • Pasyjne zbiory w polskich edycjach z XVII i XVIII wieku. Snopki mirry – zegary – koronki
  08.07.2020 - 10:00

 • Charakterystyki pracy, kontekst interakcyjny i polityka organizacji a satysfakcja z pracy i wydajność pracowników. Rola sprawiedliwości organizacyjnej
  07.07.2020 - 13:30

 • Ironia i wartości
  07.07.2020 - 11:00

 • Wartościowanie alternatywnych form rodziny we współczesnej polszczyźnie
  06.07.2020 - 13:00

 • Człowiek jako cząstka absolutu
  03.07.2020 - 11:00

 • "Polska Wojskowa Misja Zakupów w Paryżu 1919–1921"
  29.06.2020 - 14:00

 • Praca prekarna w świadomości i doświadczeniu młodzieży studiującej z perspektywy kapitału społeczno-kulturowego. Studium porównawcze młodego pokolenia Polaków, Czechów i Słowaków z wybranych ośrodków akademickich.
  29.06.2020 - 11:30