Publiczne obrony prac doktorskich

Uchwały Senatu UŚ regulujące tryb postępowania w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora, a także zasad ustalania opłat za postępowania eksternistyczne.

 

 • Kopułkowate (Vespidae: Eumeninae) Polski
  01.12.2020 - 13:00

 • Uwarunkowania identyfikacji kulturowej i językowej (na przykładzie stosunku do języka gruzińskiego)
  30.11.2020 - 13:30

 • Sytuacja prawna małoletniego dziecka rozwodzących się rodziców
  30.11.2020 - 10:00

 • Wpływ funduszy unijnych na politykę rozwoju regionalnego samorządu województwa śląskiego
  27.11.2020 (All day)

 • Bioróżnorodność grzybów mikoryzy arbuskularnej i ich wpływ na wzrost roślin w środowisku zanieczyszczonym toksycznymi związkami organicznymi
  26.11.2020 - 09:30

 • Die mittelalterlichen Herrscherinnen im zeitgenössischen deutschsprachigen Roman von Frauen
  20.11.2020 - 09:30

 • Zastosowanie kodu dwu i trójwymiarowego w procesie pisania i czytania ikon inspirowanych Księgą Daniela
  18.11.2020 - 09:30

 • Status administracyjno-prawny gminy uzdrowiskowej
  17.11.2020 - 13:00

 • Prawo do świadczeń rodzinnych jako publiczne prawo podmiotowe i gwarancje jego ochrony
  17.11.2020 - 09:30

 • Zróżnicowanie zawartości metali ciężkich i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w igłach Picea abies oraz Abies alba w Beskidzie Śląskim i Żywieckim
  16.11.2020 - 09:30

 • Zwischen Schlesien und Berlin. Die narrative Gestaltung der Welt im Werk Alfred Heins (Pomiędzy Śląskiem a Berlinem. Narracyjne kształtowanie świata w twórczości Alfreda Heina)
  06.11.2020 - 09:00

 • Choroby zakaźne i ich zwalczanie w województwie śląskim w latach 1922-1939
  04.11.2020 - 12:30

 • Kościół katolicki na polskim Górnym Śląsku wobec ludności napływowej w latach 1922-1939
  04.11.2020 - 10:00

 • L’espace dans le roman néogothique d’expression française de la seconde moitié du XXᵉ siècle
  03.11.2020 - 10:00

 • Prawne aspekty pomocy publicznej w sektorze rolnym
  27.10.2020 - 13:00

 • Właściwości fizykochemiczne spinelu ZnCr2Se4 domieszkowanego wybranymi pierwiastkami d - i f - elektronowymi
  27.10.2020 - 09:30

 • Projektowanie i synteza fenyloetynylofenylo-azometyn o potencjalnych zastosowaniach w analityce oraz farmacji
  26.10.2020 - 13:30

 • Jednostki samorządu terytorialnego beneficjentami środków Unii Europejskiej na wspieranie rozwoju obszarów wiejskich
  26.10.2020 - 11:00

 • Dowód nielegalny w postępowaniu cywilnym
  26.10.2020 - 09:00

 • Eko-logika. Pojmowanie wspólnoty w perspektywie posthumanizmu
  23.10.2020 - 09:30