Publiczne obrony prac doktorskich

Uchwały Senatu UŚ regulujące tryb postępowania w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora, a także zasad ustalania opłat za postępowania eksternistyczne.

 

 • Teoria i praktyka prowokacji politycznej w Internecie
  13.12.2022 - 12:00

 • Wpływ jonów samaru i prazeodymu na właściwości ceramiki BaBi2Nb2O9
  08.12.2022 - 12:00

 • Kreowanie, rozwój i stabilizacja marek terytorialnych polskich województw samorządowych w latach 1999-2014 (16)
  06.12.2022 - 11:30

 • Metody aktywizujące i warsztat plastyczny jako stymulacja twórczości plastycznej dziecka w wieku wczesnoszkolnym
  05.12.2022 - 11:00

 • Odpowiedzialność prawna tłumacza z tytułu wykonanego przekładu
  05.12.2022 - 09:00

 • Obraz świadomości wychowawczej nauczyciela w badaniach pedagogicznych
  01.12.2022 - 11:00

 • Algorithms For Quadratic Forms Over Global Function Fields
  29.11.2022 - 16:00

 • Modyfikowane nanomateriały węglowe w adsorpcji i oznaczaniu śladowych ilości metali techniką rentgenowskiej spektrometrii fluorescencyjnej z całkowitym odbiciem promieniowania
  29.11.2022 - 13:00

 • Francuski system planowania przestrzennego. Studium administracyjno-prawne
  29.11.2022 - 12:00

 • Multifunkcjonalne powłoki ceramiczne wytworzone na β-stopie tytanu do zastosowań medycznych otrzymywane metodą PS-PVD
  29.11.2022 - 11:00

 • Wpływ ochrony czynnej na stan zachowania siedlisk przyrodniczych polan górskich w Beskidach
  25.11.2022 - 10:00

 • Program Erasmus+ w kreowaniu tożsamości społeczno-kulturowej studentów Uniwersytetu Śląskiego – studium socjopedagogiczne
  24.11.2022 - 11:00

 • Rozporządzanie środkami trwałymi spółki handlowej
  23.11.2022 - 12:00

 • Analiza wybranych cytologicznych efektów działania glinu u Hordeum vulgare
  23.11.2022 - 10:00

 • Język kobiet a język mężczyzn w rozmowie negocjacyjnej jako gatunku mowy
  18.11.2022 - 11:00

 • Mikrokalorymetryczne profile denaturacji surowicy krwi ludzkiej poddanej działaniu promieniowania jonizującego
  17.11.2022 - 15:00

 • Różnicowa kalorymetria skaningowa jako nowatorska metoda w ocenie efektów wspomagania treningu sportowego
  17.11.2022 - 13:00

 • Funkcja kontrolna mediów na przykładzie politycznego dziennikarstwa śledczego w polskich tygodnikach opinii w latach 2013-2017
  17.11.2022 - 12:00

 • Portret rzeczywisty i portret wyobrażony czyli o zachowaniu pamięci.
  16.11.2022 - 13:15

 • Opracowanie formulacji, wdrożenie do produkcji oraz badanie skuteczności wybranych środków biobójczych
  16.11.2022 - 12:00