Publiczne obrony prac doktorskich

Uchwały Senatu UŚ regulujące tryb postępowania w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora, a także zasad ustalania opłat za postępowania eksternistyczne.

 

 • Porównawcza analiza molekularna Brachypodium distachyon w celu poznania mechanizmów adaptacji do warunków środowiska
  20.09.2022 - 09:30

 • Ograniczenia reklamy suplementów diety. Aspekty prawne
  06.09.2022 - 13:00

 • Wizerunek zawodu lekarza w prasie z uwzględnieniem przemian w systemie ochrony zdrowia w latach 1991-2017. Na przykładzie „Gazety Wyborczej””
  12.07.2022 - 11:00

 • Die Figur des Kranken in ausgewählten Prosatexten des Expressionismus
  11.07.2022 - 10:00

 • Współczesna polszczyzna wobec kultury konsumpcjonizmu
  07.07.2022 - 11:00

 • Samorządowe elity polityczne miast na prawach powiatu w województwie śląskim po wyborach 2018 roku
  06.07.2022 - 12:00

 • Badanie wpływu ciężkiej wody na reakcje samorzutnej peptyzacji wybranych α–aminokwasów o znaczeniu biologicznym
  05.07.2022 - 10:00

 • Towarzystwo Ewangelickie Oświaty Ludowej w Cieszynie - działalność wydawnicza i oświatowa (1881-1905)
  30.06.2022 - 10:00

 • Mediacja jako alternatywny sposób rozwiązywania sporów z zakresu prawa pracy
  28.06.2022 - 13:00

 • Publicznoprawne instrumenty zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w sektorze gazu ziemnego
  27.06.2022 - 13:00

 • Literatura polska po roku 1989 wobec nowych doświadczeń społecznych
  23.06.2022 - 14:00

 • Kryzys migracyjny i jego konteksty w wybranych polskich tygodnikach opinii w latach 2015-2018
  23.06.2022 - 12:00

 • Polityka estetyki. Literatura jako narzędzie zmiany społecznej w praktyce twórczej Brunona Jasieńskiego
  23.06.2022 - 11:00

 • Badanie składu jakościowego oraz oznaczanie właściwości chemicznych i biologicznych wybranych surowców roślinnych stosowanych w kosmetyce i farmakoterapii
  21.06.2022 - 14:00

 • The sum of losses: images of man in the novels of Graham Swift. A psychoanalytic approach
  21.06.2022 - 11:00

 • Wpływ parametrów pracy kolimatora wielolistkowego MLC na weryfikację dynamicznych planów leczenia w radioterapii
  14.06.2022 - 13:00

 • Dwory i otoczenie Piastów świdnicko-jaworskich (1278-1368)
  14.06.2022 - 12:00

 • Oddziaływanie tlenku grafenu i/lub kwasu askorbinowego na potencjał reprodukcyjny oraz ekspresję witellogenin u Acheta domesticus z linii selekcjonowanych w kierunku różnej długości życia
  08.06.2022 - 10:00

 • Wysokociśnieniowa metodologia syntezy ultraczystych materiałów polimerowych do zastosowań biomedycznych i farmaceutycznych
  07.06.2022 - 13:00

 • Literary Translation Quality Assessment: An Approach Based on Roland Barthes’ Five Literary Codes / Ocena jakości przekładu literackiego: podejście oparte na pięciu literackich kodach Rolanda Barthes’a
  07.06.2022 - 11:00