O. mgr lic. Rafał Soroburski OFM

Promotor:  Ks. prof. dr hab. Leszek Szewczyk

Link do obrony:   https://youtu.be/5eM8OQ6B4no

temat rozprawy: 
Przepowiadanie słowa Bożego w Prowincji Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce po Soborze Watykańskim II. Studium homiletyczne