mgr Wojciech Flieger

Promotor:
prof. dr hab. Janusz Gluza

Promotor pomocniczy:
dr Bartosz Dziewit

Relacja z obrony: https://youtu.be/42lmP3XCTqo

temat rozprawy: 
Constraints on neutrino mixing from matrix theory
rozprawa doktorska: