mgr Wojciech Ciszek

Promotor: prof. dr hab. Zofia Drzazga
https://youtu.be/ErG7JcEGMlw  

temat rozprawy: 
Mikrospektroskopowe badania fluorescencyjne tkanki łącznej i jej patologii
rozprawa doktorska: 
streszczenie albo opis: