mgr Wisława Bertman

promotor – prof. dr hab. Irena Socha
https://youtu.be/3rXm4cFC1Eo

temat rozprawy: 
Czasopisma ewangelickie w Polsce po 1989 roku
streszczenie albo opis: