mgr Weronika Nadłonek

Promotor: Dr hab. Jerzy Cabała, prof. UŚ
https://youtu.be/9BLm8f6vvaw

temat rozprawy: 
Metale ciężkie i metaloidy (Zn, Pb, Cd, As, Sb) w glebach i odpadach na terenach hutnictwa rud Zn-Pb
streszczenie albo opis: