mgr Tomasz Gęsina

promotor: dr hab. Zbigniew Kadłubek

Obrona pracy doktorskiej: https://youtu.be/ILTaTiNOIog

temat rozprawy: 
Przestrzenie konfesji. Geograficzno-luterańska identyfikacja prozy Jerzego Pilcha
streszczenie albo opis: