mgr Szymon Piotr Dąbrowski

promotorka: prof. dr hab. Bożena Mazurek
promotorka pomocnicza: dr Magdalena Ślusarska
https://youtu.be/rf_TWYhpMLA

temat rozprawy: 
Wizerunek Elżbiety z Branickich Sapieżyny w piśmiennictwie polskim XVIII i XIX wieku. Publiczne i prywatne odsłony życia
streszczenie albo opis: