mgr Stanisław Hady-Głowiak

Promotor: dr hab. Marcin Janik, prof. UŚ
https://youtu.be/fWjTDT8Yua4

temat rozprawy: 
Status prawny Inspektora Ochrony Danych jako audytora w ujęciu administracyjno-prawnym
rozprawa doktorska: