mgr Sonia Ambrochowicz

Promotor:   dr hab. Adam Bartoszek, prof. UŚ
Promotor pomocniczy: dr Grzegorz Gawron
https://youtu.be/BGqf1hfSRS4

temat rozprawy: 
Znaczenie kultury organizacyjnej w procesie przekształcenia przedsiębiorstwa w organizację inteligentną – studium przypadku
streszczenie albo opis: