mgr Robert Garstka

promotor: dr hab. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska, prof. UŚ

Obrona: https://youtu.be/nax1S5kGtlE

temat rozprawy: 
Przemiany tradycyjnej obrzędowości dorocznej w wybranych regionach etnograficznych Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego
streszczenie albo opis: