mgr Rafał Nocuń

promotor: prof. dr hab. Jacek Warchala
https://youtu.be/bvuIFKUYAV0

temat rozprawy: 
Systemowo-funkcjonalna analiza dyskursu elektronicznego w kontekście aktywności internetowych botów