mgr Piotr Rygus

promotor: dr hab. Sylwester Fertacz

temat rozprawy: 
Wspólnota Interesów Górniczo-Hutniczych S.A. w latach 1934-1939