mgr Piotr Lipiński

promotor: prof. dr hab. Grzegorz Łaszczyca
promotor pomocniczy: dr Anna Gronkiewicz
https://youtu.be/kmrgS2kPkUM

temat rozprawy: 
Osoba niepełnosprawna w ogólnym postępowaniu administracyjnym. Standardy procesowe
streszczenie albo opis: