mgr Paweł Gwiaździński

promotor: prof. dr hab. Piotr Łaciak
https://youtu.be/tr5osPRh-Fw

temat rozprawy: 
Możliwość zastosowania metod fenomenologicznych w kognitywistyce
streszczenie albo opis: