mgr Natalia Zioła

Promotor: dr hab. Mariola Jabłońska, prof. UŚ
Promotor pomocniczy: dr inż. Krzysztof Klejnowski – Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, Zabrze
https://youtu.be/N7G7out-NLY

temat rozprawy: 
Identyfikacja źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego na podstawie jakościowej i ilościowej charakterystyki substancji węglowej w pyle zawieszonym
streszczenie albo opis: